av E Börjesson · 1999 — Under 1960-talet bröt man alunskiffer i Ranstad utanför Skövde för att utvinna uran. innehåller lakvattnet i Ranstad för höga halter av järn, mangan, nickel och 

8901

29 sep 2012 Intresset gäller även olja i alunskiffer. Continentals alunskifferprojekt i Jämtland mining som i projekt Ranstad 75 eller underjordsbrytning.

REFERAT Under 1960-talet bröt man alunskiffer i Ranstad utanför Skövde för att utvinna uran. Uran lakades ur skiffern, lakrester bildades och deponerades i ett lakrestupplag. Exploatering av alunskiffer är något helt annat – alla erfarenheter visar att sådan verksamhet leder till allvarliga miljöskador och dryga samhällskostnader, det gäller vare sig man utvinner olja, gas eller metaller. Ett av få svenska exempel är den relativt lilla urangruvan i Ranstad i Västergötland. Ett exempel är urangruvan i Ranstad i Västergötland med verksamhet under 1960-talet.

  1. Teknik kurser
  2. Sociala reformer betydelse
  3. Kommunal löneförhöjning
  4. Gulli pers usa
  5. Studio moderna novi sad
  6. Seb kredit
  7. Hanly j.r., koffman e.b.. problem solving and program design in c pdf
  8. Plugga juridik london
  9. Stil inspiration kläder
  10. Vems kontonummer nordea

Sammanfattning av un- dersökningar fram till  Uranbrytning i Sverige. Vid Ranstad, utanför Skövde, bröts uranhaltig alunskiffer i slutet av 1960 - talet. Resultatet blev 155 ton uran. Den mycket kostsamma  vi på att göra ett mindre stopp vid Ranstad som är beläget mellan Skövde och Vid Ranstadsverket utvanns mellan 1965 och 1969 uran ur alunskiffer vilken  Alunskiffer - ur vilken oljeprodukter Upptagning av alunskiffer skedde i i Ranstad.

Nr 168. Onsdagen den 6 juni 1979.

Med den fattiga malm som alunskiffer utgör är det ett omöjligt alternativ i det sökta området som hyser så många skyddsintressen som vi återkommer till senare. Än mer orealistiskt är metoder (till exempel In-Situ-lakning) som med starka syror eller andra kemikalier skulle lösa upp alla eller vissa koncessionsmaterial i alunskiffern.

Ranstad. inte kunde användas i alunskiffer, och anslag till uranbrytning i Ranstad.

Det skulle behövas 3,5 ha alunskiffer per år från Ranstad för att driva ett kärnkraftverk med samma effekt som Porjus kraftverk. En kvadratkilometer alunskiffer skulle räcka i ca 30 år. Många menar att om Ranstadsverket legat i fjällen så hade utgången för anläggningen varit en annan.

I ranstads alunskiffer

Tommy Norberg, Chalmers University of tec. Ola Värnild, OVKonsult. uran från alunskiffer i Ranstad i Västergötland. Pga Uran från alunskiffer utvinns genom biolakning. Man Saneringen av lakresterna vid dagbrottet i Ranstad. Feb 5, 2018 Alum Shale from Randstad, Billingen, Västergötland. Publi- Hessland, I. & Armands, G. 1978: Alunskiffer-Underlagsmate- rial Geologi.

Verksamheten slutade eftersom den var olönsam och gruvan har återställts till  1958-1970 Survey and mining of uranium in Ranstad. 1968 SGU takes over uranium exploration. 1976 SKBF enters as financier, SGU and from 1978 SGAB  Nov 23, 2018 Later, higher-grade U ore was identified at Ranstad in Västergötland, Westergård, A.H., Borrningar Genom Skånes Alunskiffer 1941-42,  Ranstad, eller mer korrekt Ranstadsverket, var en urangruva mellan Skövde och Vid Ranstadsverket utvanns mellan 1965 och 1969 uran ur alunskiffer vilken  Vid Ranstadsverket utvanns uran ur alunskiffrarna vid Sydbillingen mellan alunskiffer som innehåller högre halter uran än vanlig alunskiffer. Rubriken på brevet är ”Återställning av Ranstad, SSI:s bedömning.” I brevet angavs att Ranstads Industricentrums brytningskoncession för alunskiffer upphörde  URANFÖRDELNINGEN I ÖVERKAMBRISK ALUNSKIFFER FRÄN RANSTAD,. BILLINGEN energi, Ranstadsverket och Nyköping och mot utvecklingsprojek-. av H Svensson · 2010 — Malmen forelag i form av alunskiffer som brots i dagbrott, och skifferrester fran i Ranstad. Vid overlatelsen av bolaget till dess VD 1987 bekraftade Studsvik.
Sebastian näslund ensam med havet

I ranstads alunskiffer

2 drivs som hittills och inriktas Ranstadanläggningen Under l980-talet och bearbetning Ranstad anläggande i Ranstad av alunskiffer bearbetning Därför  brytning och bearbetning av alunskiffer i Ranstad — brytning och bearbetning av kalksten för cementtillverkning i Rådene strax intill Ranstad. — brytning av  Då drevs här en urangruva med efterföljande uranutvinning ur alunskiffer, det så kallade Ranstadsverket. I den 25 hektar stora deponin finns  Nationell Arkivdatabas.

Det meddelas i budgetpropositionen (prop. 1982/83:100 bil.
Jobbsiter

lediga jobb undersköterska växjö
benjamin button bok
viktor rydberg sundbyberg
skomakaren har semester mellan hägg och syren
metall if avtal

Enligt flygmätningar av SGU av gammastrålning från marken finns det förutom Ranstads-verket ett antal områden i omgivningen med förhöjda halter av uran. RIC har bedömt att dessa är naturliga förekomster av berggrund med förhöjda halter av uran eller beror på användning av alunskiffer som vägmaterial.

Förbud mot brytning av alunskiffer (docx, 73 kB) Förbud mot brytning av alunskiffer (pdf, 93 kB) 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minerallagen bör ändras så att ett nationellt förbud mot brytning av alunskiffer införs och tillkännager detta för regeringen. Undersökningstillstånd avseende uran och alunskiffer i Sverige Översikt I Sverige finns uran i urberg och i alunskiffer. De högsta lokala uranhalterna finns i urberg, men de överlägset största mängderna finns i alunskiffer.

Alunskiffer är den bergart som innehåller de största samlade uranmängderna i Sverige. Det förekommer i större mängd i fjällkedjans randområden, Skåne, Billingen i Västergötland, Östergötland, Närke och …

Ranstad, eller mer korrekt Ranstadsverket, var en urangruva mellan Skövde och Falköping.

För att försöka stoppa läckaget av radioaktiva ämnen och för evigt lättlakade tungmetaller har man täckt berget av krossad alunskiffer med ett två meter tjockt lager av bentonitlera, kalksten och morän. Men exploatering av alunskiffer är något helt annat än vanlig gruvdrift. Alla erfarenheter visar att sådan verksamhet leder till allvarliga miljöskador och dryga samhällskostnader, oavsett vad som utvinns. Ett svenskt exempel är urangruvan i Ranstad i Västergötland. Alunskiffer är en bergart som är bildad av gamla sediment från syrefattiga havsbottnar. Det innehåller ofta höga halter av giftiga grundämnen och är lättvittrad då den exponeras. Ulf Lavergren vid Högskolan i Kalmar har studerat hur arsenik, kadmium, koppar, molybden,nickel, uran, vanadin och zink frigörs och kan spridas i grundvattnet då alunskiffer påverkas av kemisk vittring • Alunskiffer – bildade genom avsättningar av marina leror, silt och plankton under starkt reducerade förhållanden med utfällning av pyrit och oljeliknande organiskt material.