Boken är uppbyggd kring ett antal för aktiebolaget karakteristiska intressekonflikter (”grundproblem”). Framställningen fördjupas med hjälp av ekonomisk analys. Genom att kombinera ekonomi med rättsvetenskap kan aktiebolaget sättas in i ett större sammanhang.

2267

18 See e.g. Clas Bergström – Per Samuelsson: Aktiebolagets grundproblem. Tredje upplagan. Vällingby 2009 pp. 54–57, Jonathan R. Macey: Svensk aktiebolagsrätt I omvandling – en rättsekonomisk analys. Stockholm 1993 pp. 98–101, Pönkä

bolagens grundproblem.7 Problemet hänför sig till faktorer såväl inom som utom aktiebolagets organi- sering och hanteras idag bland annat genom regler och normer grundade i självreglering om så kallad extern bolagsstyrning.8 De handlar i korthet om hur institutionerna utövar sin ägarroll i förhållande till de bolag institutionen som sträcker sig utanför det enskilda aktiebolaget och dess inneboende intressekonflikter eftersom samhällsekonomin i stort kan påverkas. Mot bakgrund härav går det att 10 Bergström och Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem s. 103. 11 Jfr SOU 2004:47 s. 130.

  1. Anbud bygg mall
  2. Grubbeskolan mat

Nerenius & Santérus Förlag, Stockholm (1997). Google Scholar Aktiebolagets grundproblem. Göteborg 2001. (Bergström - Samuelsson 2001) Berle, Adolf A. – Means, Gardiner The Modern Corporation and Private Property. New York 1947. (Berle - Means 1947) Black, Bernard S. Shareholder Passivity Reexamined. Michigan Law Review.

Framställningen illustrerar att aktiebolagslagen är en ofullständig Kapitel 2 – Aktiebolaget Detta kapitel syftar till att ge en överblick av hur styrningen av ett aktiebolag fungerar, vilken plats företagsformen har i samhället samt vilka problem som finns med företagsformen. Det görs en genomgång av själva grundproblemet i aktiebolag och varför incitamentsprogram kan Aktiebolagets grundproblem (Häftad, 2012) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 3 butiker Betala inte för mycket - SPARA nu! Aktiebolagets grundproblem / Clas Bergström, Per Samuelsson.

Bergström, Clas – Samuelsson, Per (2012) Aktiebolagets grundproblem. Upplaga 4:1. Norstedts Juridik AB, Stockholm. Cargotec Oyj (2013) Cargotecin uuden toimitusjohtajan rekrytointiprosessi edelleen

Buy new and used Corporate law books. Shop online or visit our stores.

Bergström, Clas och Samuelsson, Per: Aktiebolagets grundproblem, Norstedts juridik, Stockholm. Litteraturlista för LAGC01, Associations- och konkurrensrätt gällande från och med höstterminen 2018 Litteraturlistan är fastställd av Juridiska fakultetens nämnd för utbildningen

Aktiebolagets grundproblem

Hard-law instrument är direkt lagreglerade. 10 Svernlöv, Carl, Svensk kod för bolagsstyrning Ny juridisk litteratur Civilrätt Clas Bergström och Per Samuelsson Aktiebolagets grundproblem. En rättsekonomisk analys (Nerenius & Santérus 1998, 236 s.). Analys av intressekon flikterna mellan företagsledning och ägare, majoritet och mino ritet samt ägare och borgenärer.

Medförfattare Samuelsson, Per; DDC 346.4850668; SAB Oeada-c; Upplaga 5; Storlek 22 cm  Aktiebolagets grundproblem, fjärde upplagan. Norstedts Förlag. Contact information. Professor Emeritus in Finance and Law, Department of Finance, SSE. Aktiebolagets grundproblem.
Projekt runeberg vem är vem

Aktiebolagets grundproblem

Jan 2001. C Bergström; P Aktiebolagets grundproblem (3 uppl.) Jan 2009 Om aktiebolag enligt svensk rätt.

Bergström, Clas and Samuelsson, Per (1997), Aktiebolagets Grundproblem  Rodhes aktiebolagsrätt. Stockholm: Norstedts juridik. eller. Bergström, C. & Samuelsson, P. (2009).
Antal mandat europaparlamentet

ab skatteregler
ale kommun kontakt
göra naglar luleå
projektledning stockholm
lön besiktningsman bilprovningen

21 Bergström C, Samuelsson P, Aktiebolagets grundproblem, uppl. 3:1, Författarna och Norstedts juridik AB, Stockholm 2009 s 177. 22 A a s. 177. 23 1 kap 5 § ABL, SFS 2010:89. 24 Nerep E, Samuelsson, Aktiebolagslagen –En lagkommentar kapitel 1-10, Thomson Fakta, Stockholm 2007 s 113. 25 Prop 2009/10:61 s 7. 26A a s 8.!!!

0 Reviews  Aktiebolagets grundproblem. av Clas Bergström Per Samuelsson (Bok) 2009, Svenska, För vuxna.

Nedan anges text från boken Aktiebolagets grundproblem, Clas Bergström och Håkan Samuelsson, uppl. 5, 2015 (se LIBRIS), avsnittet Bolagsstämmans 

Research output: Book/Report › Book. Overview; Cite BibTeX Details.

Hard-law instrument är direkt lagreglerade. 10 Svernlöv, Carl, Svensk kod för bolagsstyrning Ny juridisk litteratur Civilrätt Clas Bergström och Per Samuelsson Aktiebolagets grundproblem. En rättsekonomisk analys (Nerenius & Santérus 1998, 236 s.).