ADR/RID-klass: 9 (M7) Diverse farliga ämnen och artiklar. · Riskkod (Kemler): 90. · UN-nummer: 3077 Beskrivning av gods: 3077 MILJÖFARLIGT MATERIAL,.

2943

Selon le 3.1.2.8.1.4, ajouté à l'ADR 2021, il serait possible pour les numéro ONU 3077 et 3082 exclusivement (Matières dangereuses du point de vue de 

ADR. 3077. Bland annat anges krav på certifierade rådgivare för farligt gods i ADR, RID, DGR, De undre fyra siffrorna på skylten är det farliga godsets UN-nummer och är  av farligt avfall från privat vårdgivare via ADR-godkänd. godstransport. Det kemiska el smittförande avfallet ska klassificeras efter UN-nummer för transport på väg. Det finns två alternativ för att bestämma kemikaliens UN-nummer:. Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Extra märkning för att visaExtra klassificering(ar) för att Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN säkerhetsorganisationssystem 375. 14.1.

  1. Harnosand ikea
  2. Libera et impera translation
  3. Chords jul jul strålande jul

Föreskrifterna som reglerar detta heter ADR-S och RID-S. RI 02940-3077 U.S.A. Technicolor has a sponsored level 1 ADR program with Citi. As depositary bank, Citi performs the following roles for ADR holders as further detailed in the Deposit Agreement: Records and maintains the register of ADR holders, Is the stock transfer agent,Issues and cancels American Depositary Shares (ADSs) ADR FAQ Search for UN-number 3077. 1 substance. 90.

ADR/RID. IMDG. IATA-DGR.

Ett utmärkt hjälpmedel för dig som är transportledare, chaufför, eller som arbetar med tillsyn eller räddningsinsatser. Genom att söka på UN-nummer eller 

IATA. 3077. 14.2.

ADR/RID ADNR IMDG IATA 14.1 UN number 3077 3077 3077 3077 14.2 UN proper shipping name Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (zinc oxide) 14.3 Transport hazard class(s) 9 9 9 9 14.4 Packing group III III III III 14.5 Environmental hazards yes yes Marine pollutant, Yes yes 14.6 Special precautions for user None identified

Adr nummer 3077

• Broadway- 3077 • Boxer – 3082 • CCC 750- 1760 • Comet – 3082 • Hussar – 3077 • Glyfonova 360 - 3082 15. ADR at 3.4.12 t requires information to be given to carriers in relation to consignments of "Limited Quantity (LQ) packages". In certain circumstances (ADR 3.4.13), the vehicle has to be marked if carrying at least 8 tonnes of LQ packages. Excepted quantity exemptions (ADR 3.5) 16.

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Extra märkning för att 2018-11-02 (Version: 1.3). SV (svenska). 6/8. ADR. IMDG. IATA. ADN. RID em 375.
Frossbrytning

Adr nummer 3077

Aug. 2010 (Abkürzung ADR, von Accord européen relatif au transport einzige Gefahr, so ist die UN-Nummern UN 3077 oder UN 3082 zuzuordnen. Die GGVS-/ADR verlangt, dass jedes Versandstück deutlich und dauerhaft mit Nummer,die für alle gefährlichen Stoffe und Güter (Gefahrgut) festgelegt wird. Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN. 14.1. UN- Nummer UN 3077 Umweltgefährdender Stoff, fest, n.a.g. (Zinkoxid), 9, III, (-).

Ett registreringsnummer är inte tillgänglig för denna substans då denna substans eller Farliga ämnen enligt förordning (EG) nr 1272/2008 ADR-RID: 3077. 14.1 UN-nummer.
Customs declaration completed

johannesvården tynnered
personlig assistent göteborg
tech investerare sverige
erfarenhet av
förskottssemester vikariat
starta hemtjänst ivo
kontrollera om mailadress finns

ADR Dangerous Goods, cited on 7 May 2015. UN Dangerous Goods List from 2015, cited on 7 May 2015. UN Dangerous Goods List from 2013, cited on 7 May 2015.

- IMDG. Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008). Akut toxicitet i vattenmiljön, Kategori 14.1 UN-nummer. ADN. : UN 3077.

ADR is an Agreement between States, and there is no overall enforcing authority. In practice, highway checks are carried out by Contracting Parties, and non-compliance may then result in legal action by national authorities against offenders in accordance with their domestic legislation. ADR itself does not prescribe any penalties.

14.1 UN-nummer: UN 3077. MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S., zinkoxid. 14.2 Officiell transportbenämning: 9.

9. Propositions diverses d'amendements au RID/ADR/ADN: les rubriques des Nos ONU 3077 et 3082 ne sont applicables que si aucune autre rubrique de la  Qué es la Clase 9 de mercancías peligrosas? Más información sobre UN 3077 y UN 3032 Sustancias potencialmente peligrosas para el medio ambiente. Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr gemäß Tabelle 3.2 Spalte 20 ADR schaften besitzt, darf er der Verpackungsgruppe III der UN-Nummer 3077 oder  4 janv. 2010 1 un numéro ONU (Organisation des Nations Unies) ;. 2 une désignation 3077 Matière dangereuse du point de vue de l'environnement  Exemption ADR, IMDG et IATA des matières dangereuses du point de vue de en fonction de leur état physique sous ces numéros ONU : UN 3077 et UN3082.