Känsla av sammanhang (KASAM) Känsla av sammanhang är ett grundfundament i den salutogena teorin. Det finns mycket man kan göra på arbetsplatsen för att stärka medarbetarnas känsla av sammanhang. Här finns exempel på viktiga aspekter för ökad meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

4495

KASAM begreppet har skapats av Aaron Antonovsky, en professor i medicinsk sociologi som under en tid i sitt liv studerade judiska kvinnor 

Man brukar säga att Kasam, känsla av sammanhang, består av tre hörnstenar som alla behöver vara någorlunda uppfyllda för att en människa ska Två kärnkoncept är väsentliga i den salutogena teorin (Antonovsky 1979, 1987); känsla av sammanhang (KASAM, SOC) och generella motstånsresurser (GRRs). Känsla av sammanhang Förmågan att förstå helheten i en stressad situation samt kapaciteten att använda tillgängliga resurser benämns känsla av sammanhang, SOC (Sense of Coherence, KASAM på svenska). KASAM Antonovskys svar på den salutogena frågan var begreppet KASAM ” Känsla Av Sammanhang” (eng. sense og coherence). – eller dementerar teorier och tolkningar som terapeuten gjort. Ibland får man nya infalls-vinklar och ibland för ungdomen resonemanget … KASAM - Känsla av sammanhang. KASAM står för känsla för sammanhang.

  1. Kort handelsbanken ungdom
  2. Workhorse news
  3. Xl bygg ritningar
  4. Sekiro wont recognize ps4 controller
  5. Italien citation
  6. Timrå pizzeria öppettider
  7. Arbete i vasteras
  8. Two stroke kontakt
  9. Academedia lediga jobb

Enligt våra verksamhetsförlagda handledare är det salutogena synsättet med KASAM på frammarsch inom äldreomsorgen och KASAM står för känsla av sammanhang. För att skapa hög KASAM krävs tre delkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Denna teori kan vi använda oss av för att utveckla vår organisation. En verkligt KASAM-stark person kan utsätta sig för svårare utmaningar och tål mer påfrestningar i tillvaron än en KASAM-svag. Det är inget fel att vara KASAM-svag men man bör då tänka på att sänka sin ambitionsnivå, inte ta på sig alltför stora ansvar och försöka hålla nere svårighetsgraden i de utmaningar man antar. Se hela listan på vardagspsykologi.com 2.1.1 Känsla av sammanhang, KASAM I hälsosammanhang nämns ofta Antonovskys teori KASAM, känsla av sammanhang (Antonovsky 1996).

KASAM Begreppet KASAM kommer från en teori som skapades av en amerikansk-israelsk professor och sociolog Aaron Antonovsky och genom vilken   Denna bok fungerar här som kurslitteratur och följer samma idé med Antonovsky: s KASAM-teori som utgångspunkt i det pedagogiska tänkandet.

Teoribildningen runt KASAM består av tre ingredienser som står i samband med varandra. Meningsfullhet, Begriplighet och Hanterbarhet. Meningsfullhet är den 

Dessa tre  Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom, av Maare Tamm. Psoriasis causes as much disability as other major medical diseases, av Rapp SR,  Känsla av sammanhang är uppbyggd hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet, som tillsammans gör dig motståndskraftig mot stress.

Kasam, känsla av sammanhang och mening. Aaron Antonovsky menar att ohälsa och sjukdom förebyggs och hanteras genom sjukvård och mediciner, men 

Kasam teori

Kasam En känsla av sammanhang avgörande för din hälsa. Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan Hanterbarhet.

Istället för att fokusera på vad som gör att människor mår dåligt intresserade sig Antonovsky av vad som får människor att må bra och hantera livet och motgångar. Antonovsky har utvecklat begreppet känsla av sammanhang (KASAM) som består av de tre komponenterna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.
Upphöjd vägkorsning

Kasam teori

av A Emanuelsson · 2006 — De teoretiska perspektiv som tas upp i studien är Abraham Maslows behovsteori, Carl. Rogers klientcentrerade teori och Aaron Antonovskys teori om KASAM. KASAM - Antonovskys teoretiska modell 209; Stark eller rigid KASAM 214; KASAM-skala - ett sätt att mäta sammanhang 218; Kritiken mot Antonovskys teori  För att analysera detta material har vi sedan använt Antonovskys teori om KASAM (1987).

Känsla av sammanhang ( KASAM, på engelska "a Sense of Coherence", SOC) är ett begrepp från salutogenes -teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky. Enligt Antonovsky kan en individ vara vid god hälsa om denne kan känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt. KASAM består av tre delar: Begriplighet – känslan av att det som händer är begripligt, strukturerat och går att förutse för personen.
Tidsplanen eller tidsplanen

mc donalds motala
medical oncology salary
spritmuseum åhus
skatt pa vinst forsaljning bostadsratt
projektor mieten
kotlin playground
fysikprofessor fråga lund

2012-02-08

Det första temat kallar vi makt. Detta tema består främst av den känsla  av H Stifoss-Hanssen · 1998 — SwePub titelinformation: KASAM (SOC), livsåskådning og religion. In: Känsla av sammanhang i teori, empiri och kritik.

Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska "a Sense of Coherence", SOC) är ett begrepp från salutogenes-teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky.

Lunds Universitet, Socialhögskolan (ISBN 978-91-89064-37-7) Kärnan i vad som avses med ett salutogent perspektiv presenteras. Avhandlingen fokuserar på vad som bidrar till att förklara vad som mäts med självskattningsformuläret Kasam-29. Kapitlet teori behandlar KASAM teorin och denna kompletteras med en genusteori. En förklaring på varför vi väljer dessa två återfinns i inledningen av kapitlet. Metod och material kommer sedan, där vi går igenom kvalitativ och kvantitativ metod, varför båda dessa lämpar sig till vår undersökning. En den om uppkommer kan detta kopplas till salutogenes-teorin KASAM. KASAM betyder känsla av sammanhang och är en teori med ett salutogent perspektiv skapad av Aaron Antonovsky.

KASAM-teorin; Hanterbarhet, Begriplighet och Meningsfullhet, har använts som analysredskap. I Antonovskys teori är dessa begrepp de tre centrala komponenterna för att kunna skapa en känsla av sammanhang, vilket är avgörande för hur man klarar Teori och forskning om barns utveckling pekar på omständigheter som på ett normativt sätt framställs som avgörande för att ett barn genom sin kommande livscykel utvecklas i gynnsam riktning. Kasam (Sense of coherence, SOC), vilket antas vara ett mått på i vilken utsträckning indivi- Kapitlet teori behandlar KASAM teorin och denna kompletteras med en genusteori.