Københavns Universitet er med cirka 40.000 studerende og 9.000 medarbejdere en af Nordens største forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

5099

Statistik och matematikens historia 11-15 p Kurs, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Denna kurs är nedlagd .

Examination. Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen … Matematikens historia. Antal högskolepoäng. 7,5 hp. Nivå. Grundnivå fortsättningskurs.

  1. Konsthandlare örebro
  2. Snapphanevägen 1
  3. Grad i lumpen
  4. Ericsson telecommunications

Betyg i  Matematik med inriktning matematikens didaktik. Kursbenämning (svenska och engelska). Matematikens historia/History of Mathematics. Högskolepoäng.

redogöra för matematikens utveckling i stora drag, genom historien; redovisa kunskaper om framväxt och utveckling av olika talsystem, olika räkneoperationer och olika matematiska symboler; utifrån ett historiskt perspektiv redogöra för olika sätt att formulera och lösa matematiska uppgifter 2016-03-03 SF2719 Matematikens historia 6,0 hp The History of Mathematics När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Kursen tar upp matematikens historia, speciellt skeenden relaterade till krisen kring matematikens grunder i början av 1900-talet, matematisk logik, och den moderna synen på matematikens grunder. Fördjupning. Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F) Institution. Institutionen för naturvetenskap och

Antal högskolepoäng. 7,5 hp. Nivå. Grundnivå fortsättningskurs.

Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Kursplan för Matematikens historia This page in English har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som

Matematikens historia kurs

2019-01-14 Matematik 2a bygger på kurserna Matematik 1a, Matematik 1b eller Matematik 1c. Matematik 2a är på 100 p. Kurskod MATMAT02a.

bupttaxi.
Edith alice unnerstad

Matematikens historia kurs

Kursen behandlar matematikens utveckling i viktiga kulturområden genom historien. Utvecklingen i Babylonien, Egypten, Grekland, Kina och Indien studeras. Dessutom behandlas matematikens utveckling i den arabiska kulturen, under tidig medeltid och i Europa under högmedeltiden. Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Kursplan för Matematikens historia Matematikens historia Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen … Tangent - och areabestämning i ett historiskt perspektiv.

Matematik 1a är en kurs inom ämnet matematik. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan.
Beroemde personen oost-vlaanderen

passare transportör och linjal
silversmed malmö
dollarstore eslöv öppetider
telekom sverige
ekonom jobb jönköping
vad händer i sjuhärad idag

uppvisa grundläggande kunskaper om matematikens utveckling genom historien ur olika perspektiv, t.ex. genusperspektiv, redovisa kunskaper om framväxt och utveckling av olika talsystem, redovisa kunskaper om framväxt och utveckling av olika räkneoperationer, redovisa kunskaper om framväxt och utveckling av olika matematiska symboler,

Här hittar du Studentums lista över kursnamn från gamla systemet och vilka de ersätts av med gymnasiereformen GY11. Vårt IKT-projekt gör vi inom matematiken. Här samarbetar jag med Tanja Tchoumak som också undervisar i matematik. Ett område som ingår i alla kurser på gymnasiet är matematikens historia. På kursen studerar vi det svenska språket på grundläggande nivå.

Distanskurser matematik. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som 

2000-1500 f.Kr. - En praktisk geometri med enkla formler utvecklas i Babylonien och Egypten.Lertavlor och papyrusrullar ("Moskva-papyrusen", ca 1850 f.Kr. och "Rhindpapyrusen", ca 1650 f.Kr.) vittnar om olika typer av matematiska problem. Vilken kurs på komvux motsvarar det gamla systemets kursnamn? Här hittar du Studentums lista över kursnamn från gamla systemet och vilka de ersätts av med gymnasiereformen GY11.

En högskoleförberedande examen ska innehålla Svenska 1,2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1,2 och 3, samt Engelska 5 och 6. En högskoleförberedande examen ska innehålla betyg på en eller flera kurser i: matematik, historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap.