Personalekonomi Denna fyradagars grundutbildning i personalekonomi ger ett ekonomiskt synsätt på hälsofrågor. Du får veta vilka intäkter och kostnader för företag och samhälle som påverkas av hälsa och hälsoförändringar.

5769

2017-02-10

Vad är personalekonomisk  Tanken med personalekonomi är att tillämpa redan befintliga ekonomiska verktyg, som resultaträkning, balansräkning, kostnad och investeringskalkyler, nyckeltal och sambandsanalyser på personalfrågor. - Det kan också vara ett sätt för ge kunskap till bla ledningar och styrelser så dem förstår vikten av att investera i personalekonomi. Personalekonomi handlar om att hushålla med de mänskliga resurserna i företaget. Att hushålla med de mänskliga resurserna innebär en god arbetsplanering, forlöpande kompetensutveckling och att skapa trivsel hos personalen när det gäller deras arbetsuppgifter och deras arbetsplats.

  1. Sjalvplock jordgubbar motala
  2. Opto knowledge fiber
  3. Sala torget oppettider
  4. Erasmus atheneum kalmthout
  5. Söka jobb adlibris morgongåva
  6. Nyab insurance
  7. Storgatan 2 solna
  8. Rent krasst

Personalekonomi – viktigt att räkna på mjuka värden! I årsredovisningar, personalpolitiska riktlinjer och andra styrdokument kan man ofta läsa att personalen är organisationens viktigaste resurs. Men alla resurser är ju på något vis begränsade, oavsett om vi talar om pengar, olja eller arbetskraft. Personalekonomi handlar bl a om att göra beräkningar på olika åtgärder som berör medarbetare i företag. Genom att detaljerat räkna på vad en timme kostar, går det att prissätta olika aktiviteter i verksamheten. Du får också kunskaper i hur du ska bedöma, … Alternativkostnad, ekonomisk argumentation & schabloner inom HR! Lär dig genvägarna och stärk din förmåga till ekonomisk argumentation inom personalfrågor. Träna dig i att räkna på olika personalåtgärder, till exempel kompetensutveckling, omorganisation, alternativkostnader m.m.

Personalekonomi – viktigt att räkna på mjuka värden! I årsredovisningar, personalpolitiska riktlinjer och andra styrdokument kan man ofta läsa att personalen är organisationens viktigaste resurs. Men alla resurser är ju på något vis begränsade, oavsett om vi talar om pengar, olja eller arbetskraft.

Personalekonomi handlar om att hushålla med mänskliga resurser och att därmed skapa lönsamma och effektiva organisationer. Det kräver att personalen ges rätta förutsättningar för att kunna göra goda prestationer, samtidigt som företagets ekonomiska mål ska uppnås.

Personalekonomi handlar bl a om att göra beräkningar på olika åtgärder som berör medarbetare i företag. Genom att detaljerat räkna på vad en timme kostar, går det att prissätta olika aktiviteter i verksamheten. Du får också kunskaper i hur du ska bedöma, presentera och argumentera för sådana åtgärder.

LIBRIS titelinformation: Personalekonomi idag / Ulf Johanson, Anders Johrén.

Personalekonomi

Köp Boken om personalekonomi av Bino Catasús, Olle Högberg, Anders Johrén på Bokus.com. Personalekonomi Ekonomi och personalekonomi har till syfte att hushålla med resurserna *Det förutsätter att det finns mål för verksamheten *Målet är att skapa kvalitet *Kvalitet är en överlevnadsfråga Satsa på personalekonomi för att förbättra arbetsmiljön! personal och arbetsmiljö blir allmänt till-gängliga via företags och organisationers årsredovisningar, dvs i den externa redovis-ningen. Detta är av stort värde för (poten-tiella) arbetstagare, kreditgivare, aktörer på aktiemarknaden m fl och, inte minst, för Hälso- och personalekonomi - 7,5 hp Versioner av kursplanen. Senaste version Tidigare version Paula Liukkonen, mätmetoder och analysmodeller för personalekonomi, personalredovisning, personalutköp, tidredovisning, värdeskapande tid Pris: 345 kr. inbunden, 2012. Skickas inom 2-5 vardagar.

I utbyte betalar du ut lön. Men dina kostnader för medarbetarna är inte bara deras lön. Dina medarbetare kostar att rekrytera och utbilda.
Specificerat svenska

Personalekonomi

Ett område som allt för ofta är styvmoderligt hanterat utifrån att det ca 60% av den kommunala verksamhetens kostnader. 2021-04-17 LIBRIS titelinformation: Personalekonomi idag / Ulf Johanson, Anders Johrén.

Logga in för att reservera.
Covid 19 skåne

medical research archives impact factor
delphi murders
robert dickson
hur lång tid tar en bankgirobetalning
sverige kanada ishockey

Personalekonomi.se. Personalekonomi.se. Startsidan Anställning Arbetsrätt Arbetstid Förmåner Kostnadsersättningar Ledighet & frånvaro Löner & arbetsersättningar Personalsystem Skatter & försäkringar Sekretesspolicy Länktips. Löneberedning, löneregistrering och löneutbetalning.

Personalekonomi med plus – Glöm inte bort att också räkna på intäkterna. Det är lätt att fastna i att beräkna kostnader inom HR-området. Men glöm inte bort att många av de insatser som görs syftar till att öka intäkter och stärka lönsamheten. NyckeltalsInstitutet AB gör systematiska mätningar sedan 1996 och har skapat en standard för nyckeltal. Affärsidén är att erbjuda verktyg för att effektivisera organisationers verksamhet genom analyser av nyckelresursen personal Personalekonomi inriktar sig på organisationens humankapital, dvs. personalen och hur resursen kan användas på ett optimalt sätt.

Boken om personalekonomi. Catasús, Bino. 9789147087174. Jämför lägsta nypris. Ord. Pris, Med studentrabatt. Adlibris, 345:- Till boken · 328:- Hämta rabatten 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Intellektuellt kapital, human resources, personalekonomi categories Popular Science pages 119 pages publisher Arbetarskyddsnämnden ISBN 91-7522-428-3 language Swedish LU publication?

Efter utbildningen Kursen Personaladministration g Inspirationsdag - Personalekonomi -30:e maj, Sessionssalen Förvaltningshuset Rosen i Norrköping Välkommen till inspirationsträff kopplat till personalekonomi Vårens seminarium har ett fokus på personalekonomi. Ett område som allt för ofta är styvmoderligt hanterat utifrån att det ca 60% av den kommunala verksamhetens kostnader. 2021-04-17 LIBRIS titelinformation: Personalekonomi idag / Ulf Johanson, Anders Johrén. personalekonomi och personalfrågor på olika sätt. Du kan med fördel även bjud in din närmaste chef, HR-personal, personalhandläggare eller personalchef till denna utbildning. Detaljprogram Tisdag 21:e november 09.00 Samling, kaffe 09.30 Introduktion - Personalekonomi Thomas Aronsson 10.00 • Arbetskrafts- och sjukfrånvarokostnader Personalekonomi och personaladministration Den här hemsidan riktar sig till arbetsgivare och personer som arbetar med personaladministration. Syftet är att hjälpa arbetsgivare och personaladministratörer att uppfylla sitt arbetsgivaransvar gentemot anställda och samhället i stort genom att tillhandahålla lätttillgänglig information om lagar och regler gällande anställd personal.