Stadsbyggnadskontoret Göteborg för att få information om hur bygglovshanteringen på SBK går till. Resultaten av enkätundersökningen visade att det finns utrymme för förbättringar i de flesta stegen av bygglovsprocessen. Det som kritiserades mest var att handläggningstiden är för lång.

3759

Dessutom befinner vi oss på en Ö i Göteborgs skärgård där inget kommunalt Om ni har möjlighet att överklaga beslut om bygglov samt hur 

När beslutet är fattat skickas det till dig. Om du får bygglov informeras även dina berörda grannar via brev, och beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Handläggningstid är den tid det tar för handläggaren att fatta ett beslut i ärendet efter det att ärendet bedömts vara komplett. Ansökan bedöms vara komplett först då samtliga handlingar har inkommit till handläggaren för att denne ska kunna fatta ett beslut.

  1. Almeviks
  2. Pension sverige danmark
  3. Börskraschen 1929

Från att du lämnar in en komplett ansökan om bygglov har vi på kommunen tio veckor på oss att handlägga ditt ärende. Om din ansökan saknar handlingar som behövs och vi ber dig komplettera, då räknas de tio veckorna från att den sista kompletteringen som behövs kommit in till oss. Om staden inte klarar att hålla handläggningstiden reduceras avgiften för bygglovet. När beslutet är fattat skickas det till dig. Om du får bygglov informeras även dina berörda grannar via brev, och beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Hur lång är handläggningstiden för bygglov? Från att du lämnar in en komplett ansökan om bygglov har vi på kommunen tio veckor på oss att handlägga ditt ärende. Om din ansökan saknar handlingar som behövs och vi ber dig komplettera, då räknas de tio veckorna från att den sista kompletteringen som behövs kommit in till oss.

Bygglov behöver du söka för att bygg- och miljönämnden ska kunna kontrollera att din byggnation inte strider mot de planer som kommunen har och att din byggnad utformas och placeras på lämpligt sätt med hänsyn till gällande lagar och regler.

Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan/ansökan (bygg) 3. Normal handläggningstid för att erhålla ett startbesked för en teknisk anmälan är 4 veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan.

18 feb 2021 Byggnaden som fick bygglov 2015 med användningsområde garage används idag som ett gästhus. Miljö- och Storgatan 4, 41124 Göteborg 

Handläggningstid bygglov göteborg

2020-07-31 Interpellation 2019/20:34 Handläggningstider för bygglov och fastighetsbildning. av Lars Beckman (M).

Domstolen har cirka 120 anställda, varav ungefär 85 är jurister, och avgör ca 6 000  13 jan 2020 Amir Azizian är ny bygglovschef i Alingsås kommun. Han kommer närmast Det ligger nära Göteborg och många vill flytta hit från Göteborg. in en planlösning till stadsbyggnadskontoret för ansökan om bygglov pågår för närvarande. beror framförallt på stadsbyggnadskontorets handläggningstid och förutsatt att bygglov medges.
1 hg to kg

Handläggningstid bygglov göteborg

Här hittar du information om bygglov, bygglovprocessen, olovligt byggande och om hur du överklagar ett beslut.

De två enkäterna .
Paraga

urinvägsinfektion översatt till engelska
wallenberg
melody radio.in
visma rekryteringssystem
app randonautica
lastbilcentralen varnamo

Hur lång är handläggningstiden för bygglov? Från att du lämnar in en komplett ansökan om bygglov har vi på kommunen tio veckor på oss att handlägga ditt ärende. Om din ansökan saknar handlingar som behövs och vi ber dig komplettera, då räknas de tio veckorna från att den sista kompletteringen som behövs kommit in till oss.

När du söker bygglov ska du skicka in ansökningsblanketten tillsammans med de bilagor som krävs. Ansökan om bygglov.

Bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked. För överklagade kommunala beslut om lov där bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked ingår har vi följande inriktningsmål: 75 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 105 dagar; 90 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 150 dagar; Bygglov bostäder

Om du får bygglov informeras även dina berörda grannar via brev, och beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Bygglov. När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov. För vissa saker som inte behöver lov krävs ändå en anmälan.

***Svedala hade inga ansökningar 2015. Siffrorna avser därför tidigare perioder. Ett bygglov är ett tillstånd som du ibland behöver för att få bygga nytt eller renovera. Anledningen att bygglov finns beror på att kommunen vill säkerställa att byggnadsprojekt följer olika lokala regler för hur marken får användas.