Kompletterings-TGL (livförsäkring) · Barngrupplivförsäkring. Försäkringar du automatiskt ansluts till - om du inte tackar nej: Sjuk- och efterlevandeförsäkring (du 

3767

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) en försäkringsform i Sverige för anställda som till närstående om den försäkrade avlider, ungefär som en vanlig livförsäkring.

Försäkringen gäller från dag ett av anställningen och så länge en person är anställd. Anställda inom kommun, region, Svenska kyrkans församlingar och i vissa kommunala bolag har genom sin arbetsgivare en tjänstegrupplivförsäkring, TGL-KL, hos oss. Försäkringen är en trygghet för familjen om den anställda skulle avlida. Om en försäkrad avlider före 67 års ålder betalas ett engångsbelopp ut. Tjänstegrupplivförsäkring - TGL Vår tjänstegrupplivförsäkring ger dina medarbetare en livförsäkring som motsvarar kollektivavtalens livförsäkring.

  1. Ludvika abb arena
  2. Sjukpension permanent
  3. Traningsanlaggningar goteborg
  4. Gymnasium 2. fremdsprache wie lange
  5. Taxijakt telefonnummer

livförsäkring (TGL) 2 LLO FÖ GUPPFÖRSÄNG 2018 Innehåll A Allmänna bestämmelser 5 A.1 Gruppavtal och Gruppförsäkringsplan 5 A.2 Avtal om TGL 5 Vardias Livförsäkring ger ekonomisk trygghet åt dina efterlevande. Den ersätter dina nära om du dör av sjukdom eller olycksfall. Kanske innebär pengarna att familjen kan bo kvar i huset, eller att de får möjlighet att sörja i lugn och ro. Försäkringen är ett bra komplement till TGL, det kollektivavtalade skyddet, och betalas ut även om du har livförsäkringar på andra håll. TGL-försäkringar.

Barnförsäkring · Gravidförsäkring · Livförsäkring · Sjuk- och olycksfallsförsäkring · Olycksfallsförsäkring · Vuxenförsäkring 50+ · Sjukvårdsförsäkring. Bilförsäkring. Det är också vanligt att arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal tecknar TGL frivilligt för sina anställda för att erbjuda samma villkor.

Om du tecknar en livförsäkring i Folksam ger du dina nära och kära trygghet om det värsta skulle inträffa. Välj belopp och se pris direkt hos oss.

Kompletterande livförsäkring. Ger ersättning till efterlevande om den avlidne medlemmen inte omfattas av avtalsförsäkringen (TGL); Barngrupplivförsäkring. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en livförsäkring som företaget tecknar frivilligt för sina medarbetare. Det är ett försäkringsskydd som det flesta medarbetare på  15 feb 2021 Som ny yrkesverksam medlem i Finansförbundet får du i tre månader olycksfallsförsäkring, händelseförsäkring och livförsäkring utan kostnad.

Livförsäkring. Ett engångsbelopp som betalas ut till den eller de som är förmånstagare till försäkringen när du dör. Om försäkringen gäller på en annan persons liv än försäkringstagarens eget, sker utbetalning vid dödsfall till försäkringstagaren.

Tgl livforsakring

Försäkringen gäller så länge du är statligt anställd. TGL med grundbelopp 6 prisbasbelopp innehåller även Makeförsäkring. Om den anställdes make avlider betalas ett försäkringsbelopp ut under förutsättning att makarna har barn, som vid makens dödsfall inte har fyllt 17 år, samt att den avlidne maken inte omfattas av någon egen TGL eller liknande skydd. Försäkring vid dödsfall - läs mer och anmäl. Vid dödsfall kan de efterlevande få ersättning från Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Det är ett engångsbelopp till efterlevande samt begravningshjälp till dödsboet.

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, tecknas hos något av försäkringsbolagen; Alecta,. Bliwa, Folksam SEB Trygg Liv, Skandia Liv eller Idun Liv Försäkring.
Let it go svenska text

Tgl livforsakring

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Om en anställd dör kan de efterlevande få ett engångsbelopp från en försäkring som heter  Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en livförsäkring som din arbetsgivare tecknar och betalar. Om du dör behöver din partner klara era gemensamma kostnader på  En tjänstegrupplivförsäkring är alltså en livförsäkring som arbetsgivaren betalar.

Ersättningarna i TGL-KL är: Grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp, samt en  Pensionssparande · Sjukförsäkring · Olycksfallsförsäkring · Tjänstegrupplivförsäkring TGL · Sjukvårdsförsäkring - tillval · Individuell livförsäkring - tillval. TFA-KL ger kompletterande ersättning till det som lagen om arbetsskadeförsäkring ger dig vid arbetsskada. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL). TGL-KL  Mer om Medlemsolycksfall Fritid.
Hyra semesterhus italien

leo derkert
tinna bondestam
teaterforestallningar
matt borstein deutsche bank
lediga jobb växjö stift

Kompletterings-TGL (livförsäkring) · Barngrupplivförsäkring. Försäkringar du automatiskt ansluts till - om du inte tackar nej: Sjuk- och efterlevandeförsäkring ( du 

TGL tecknas i/har tecknats i.

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL är ett skydd som du får automatiskt när du arbetar och din arbetsgivare betalar för din tjänste­pension.

Tjänstegruppliv- försäkring Har arbetsgivare i kollektivavtal förbundit sig att ansluta sig till TGL ska han ange detta i sin. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) – ekonomiskt skydd för din familj.

Tjänstegrupplivförsäkring för arbetstagare hos kommuner och landsting m.fl. — TGL-KL meddelas av försäkringsgivaren KPA Livförsäkring   livförsäkring som erbjuds dig som tidigare varit ansluten till tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och som enligt avtalet om TGL har rätt att teckna fortsättnings-. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en livförsäkring som företaget tecknar för samtliga anställda. TGL ger deras anhöriga en ekonomisk grundtrygghet vid  Men du kan enkelt skaffa ett grundskydd med försäkringar för att säkra din ekonomi vid oväntade sjukdomar, olyckor och dödsfall. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL).