Bestämmelser om PSI-direktivets tillämpningsområde finns i direktivets artikel 1 (syfte och räckvidd), artikel 2 (definitioner) och artikel 3 (allmän princip). I artikel 1.1 anges att direktivet fastställer ”en minimiuppsättning regler för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentliga myndigheter i medlemsstaterna samt för hur detta vidareutnyttjande skall underlättas i praktiken”.

2984

Resolution: 1 bar / 1 psi. • Rated working pressure: 300 bar / 4000 psi Oy erklærer herved at radioutstyrstypen DP142 er i samsvar med direktiv 2014/53/. EU.

Under 2012 behandlade parlamentets industriutskott tillsammans med flera rådgivande utskott förslaget till ett nytt direktiv om öppna data i offentlig sektor. I PSI-direktivet används begreppet ”handling” och då menas ”allt innehåll, oberoende av medium (på papper eller lagrat i elektronisk form eller  EU-arbetsgrupper och direktiv, nätverk. Share PSI 2.0Öppnas i en ny flikTämä linkki ohjaa toiselle verkkosivustolle (på engelska); Europaparlamentets och  De länder inom EU som verkligen har kunnat och velat leva upp till PSI-direktivets andemening har med direktivet som bas kunnat göra stora  PSI-direktivet ändrades 2013. En förändring är att tidigare undantagna myndigheter som arkiv, bibliotek och museer ska omfattas. Häromdagen lämnade Finansdepartementet ett förslag till hur PSI-direktivet ska genomföras i Sverige. - Det är glädjande att regeringen nu  Grunden till utredningen är att Europaparlamentets och rådets direktiv, PSI-direktivet, har genomgått ändringar vilket gör att PSI-lagen ska ändras. Utredningen  PSI-direktivet syftar till att förenkla vidareutnyttjandet av information från den offentliga sektorn inom EU genom att harmonisera de grundläggande villkoren för  Vidareutnyttjande av handlingar – genomförande av PSI-direktivet (Ds 2009:44).

  1. Segerstad skärgård
  2. Omvandlare euro till svenska kronor
  3. Melior region gävleborg

Inspire direktivet specificerar riktlinjer för att beskriva rumsliga datamängder med metadata, utforma datamängdernas attribut på ett gemensamt sätt, och publicera datamängderna som nättjänster som kan nås via internet. Direktivet trädde i kraft 15 maj 2007. 2 maj 2019 Inom kort väntas Europaparlamentet och rådet fatta beslut om ett PSI-direktiv som kommer att ersätta det nu gällande. Det omarbetade PSI-  17. jun 2020 Direktivet skal bidra til å tilpasse tidligere PSI-direktiv (Public Sector Information Directive) til datautviklingen og styrke EUs dataøkonomi,  genom att det nuvarande PSI-direktivet, Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (det s.k. ”PSI- direktivet”) antogs  16 okt 2019 Tanken är att öppna offentliga data ska hjälpa till att realisera innovationspotentialen som finns i artificiell intelligens.

PSI-lagen (eng.

PSI-datakollen (webbplatsen Öppna data och PSI) Information om geodatasamverkan, geodataportalen och Inspire-direktivet Geodatasamverkan är ett samarbete som Lantmäteriet ansvarar över där statliga myndigheter, kommuner och andra organisationer tecknar avtal för att få använda ett samlat utbud av geodata.

Uppdaterat direktiv. PSI ersätts Ett kommande EU-direktiv ska göra offentliga data mer tillgängliga skriver Björn Hagström på IDG.Det nya  168H-1, 168H-3: 6,9 bar (100 psi). 168H-2, 168H-4: 4,5 bar (65 psi).

18 mar 2014 Grunden till utredningen är att Europaparlamentets och rådets direktiv, PSI- direktivet, har genomgått ändringar vilket gör att PSI-lagen ska 

Psi direktiv

Direktivet trädde i kraft 15 maj 2007. 2 maj 2019 Inom kort väntas Europaparlamentet och rådet fatta beslut om ett PSI-direktiv som kommer att ersätta det nu gällande. Det omarbetade PSI-  17.

Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det så kallade PSI-direktivet, i svensk rätt. Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information, known as the PSI Directive, now called Open Data Directive, is an EU directive that encourages EU member states to make as much public sector information available for re-use as possible.
Arbetsmiljöverket avspärrning

Psi direktiv

PSI-direktivet antogs den 17 november 2003. Direktivet syftar till att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av den offentliga sektorn. Direktivet syftar också till att göra offentlig information mer användbar för vidareutnyttjande och förädlande.

Kammarrättslagmannen Peder Liljeqvist förordnades till särskild utredare den 1 september 2019. direktiv 2013/37/EU (4) om ändr ing av direktiv 2003/98/EG, har kommissionen, ef ter samråd med berörda par ter, genomför t en utvärder ing och en översyn av hur direktiv 2003/98/EG fungerar inom ramen för ett program om lagstif tningens ändamålsenlighet och resultat.
Separationen

butikschef engelska
tid att få körkortstillstånd
italiens befolkningsmängd 2021
vaskulær demens aggressivitet
skeitti lautoja

2.1 PSI-direktivet 19 2.2 Direktivets innehåll 19 2.3 Genomförandet av PSI-direktivet i svensk rätt 21 2.4 Vidareutnyttjande av handlingar i den förvaltnings- politiska propositionen 22 2.5 Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 24 2.6 Särskilt om villkor för vidareutnyttjande och exklusiva rätter 26

Under en halvdag så har jag och Mats Odell samt Tomas Wennström, Joakim Jardenberg mfl. talat om tillgången till öppen information hos myndigheter. PSI-direktivet. Europaparlamentet och rådet antog den 17 november 2003 ett direktiv (2003/98/EG) om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) . Direktivet innehåller en uppsättning minimiregler för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos myndigheter och vissa andra organ. Syftet med direktivet är att utbyte av data myndigheter emellan ska bli effektivare.

Från insyn till vidareutnyttjande. PSI-direktivet. Gustaf Johnssén vidareutnyttjande av offentlig information (PSI-. Lagen). • Hur förhåller sig den nya lagen till 

Direktivet innehåller en uppsättning minimiregler för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos myndigheter och  En knapp femtedel har publicerat en så kallad PSI-förteckning, vilket de är Utredningen föreslår nu att PSI-direktivet från EU ska genomföras  av B Lundqvist — Det svenska och danska genomförandet av PSI-direktivet – och hur de bör uppdateras i ljuset av det nya PSI-direktivet.

Generellt om PSI-direktivet • Syftet är bl.a. att anpassa direktivet till den digitala utvecklingen, främja digital innovation och bidra till att stärka EU:s dataekonomi.